Vajrat Esencial 100% të Pastër dhe Organik

Sekretet e Natyres sjell per ju Vajrat Esencial 100% te Paster (te paperzier) dhe nga Bime Organike.

Vajrat Esencial prodhohen nga firma Austriake Sonnentor ne perputhje te plote me REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ).