Si bëhen dërgesat

Kushtet për dërgesat falas

  1. Dërgesë falas brenda Tiranës – pa kufi shpenzimi.
  2. Dërgesë falas në të gjithë Shqipërinë (jashtë Tiranës) – për blerje mbi 3000 lekë.

Për dërgesa në shtete të tjera jeni të lutur ti referoheni çmimit të dërgesës që ju shfaqet gjatë proçesit të blerjes.