Field of Greens®

1,950L

Përshkim

Suplement ditor qe perfshin bar elbi, bar gruri dhe jonxhe. Ky burim i bollshem i ushqimeve te gjelbra mund t’ju ndihmoje te mbushni boshlleqet e dietes.

Përfitimet dhe Këshilla