Kushtet e Shërbimit Sekretet e Natyrës Programi i Filialit

Marrëveshja

Duke u regjistruar për të qenë një Filial në Programin e Filialit Sekretet e Natyrës (“Programi”) ju pranoni të jeni të lidhur me termat dhe kushtet e mëposhtme (“Kushtet e Shërbimit”).

Sekretet e Natyrës rezervon të drejtën të përditësojë dhe ndryshojë Kushtet e Shërbimit herë pas here pa paralajmërim. Çdo veçori e re që shton ose përmirëson Programin aktual, duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja, do t’i nënshtrohet Kushteve të Shërbimit. Përdorimi i vazhdueshëm i Programit pas çdo ndryshimi të tillë do të përbëjë pëlqimin tuaj për ndryshime të tilla.

Shkelja e ndonjërit prej kushteve më poshtë do të rezultojë në përfundimin e Llogarisë suaj dhe humbjen e çdo pagese të papaguar të komisionit të shoqërisë të fituar gjatë shkeljes. Ju pranoni të përdorni Programin e Filialit në përgjegjësinë tuaj.

Kushtet e llogarisë

  • Duhet të jeni 18 vjeç e lart për të qenë pjesë e këtij Programi.
  • Ju duhet të jetoni në Shtetet e Bashkuara për të qenë një Filial.
  • Duhet të jesh njeri. Llogaritë e regjistruara me “bots” ose metoda të tjera të automatizuara nuk lejohen.
  • Ju duhet të jepni emrin tuaj të plotë ligjor, një adresë të vlefshme emaili dhe çdo informacion tjetër të kërkuar në mënyrë që të përfundoni procesin e regjistrimit.
  • Hyrja juaj mund të përdoret vetëm nga një person – një hyrje e vetme e ndarë nga shumë persona nuk lejohet.
  • Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Sekretet e Natyrës nuk mund dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm nga mosrespektimi juaj i këtij detyrimi të sigurisë.
  • Ju jeni përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e postuar dhe aktivitetin që ndodh nën llogarinë tuaj.
  • Një person ose person juridik nuk mund të mbajë më shumë se një llogari.
  • Ju nuk mund të përdorni Programin e Filialit për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar. Ju nuk duhet, në përdorimin e Shërbimit, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet për të drejtat e autorit).
  • Ju nuk mund të përdorni Programin e Filialit për të fituar para në llogaritë tuaja të produktit Sekretet e Natyrës .

Lidhje/grafika në faqen tuaj, në email -et tuaj, ose komunikime të tjera

Pasi të jeni regjistruar për Programin e Filialit, do t’ju caktohet një Kod Unik i Filialit. Ju lejohet të vendosni lidhje, banderola ose grafika të tjera që ne ofrojmë me Kodin tuaj të Filialit në faqen tuaj, në email -et tuaj ose në komunikime të tjera. Ne do t’ju ofrojmë udhëzime, stile lidhjesh dhe vepra arti grafike për t’u përdorur në lidhjen me Sekretet e Natyrës . Ne mund të ndryshojmë modelin e veprës artistike në çdo kohë pa paralajmërim, por nuk do të ndryshojmë dimensionet e imazheve pa njoftimin e duhur.

Për të lejuar përcjelljen, raportimin dhe llogaritjen e tarifës së referimit, ne do t’ju ofrojmë formate të veçanta të lidhjeve që do të përdoren në të gjitha lidhjet midis faqes tuaj dhe Sekretet e Natyrës . Ju duhet të siguroheni që secila nga lidhjet midis faqes tuaj dhe Sekretet e Natyrës të përdorin siç duhet formatet e tilla të lidhjeve të veçanta. Lidhjet me Sekretet e Natyrës të vendosura në faqen tuaj në zbatim të kësaj Marrëveshjeje dhe të cilat përdorin siç duhet formate të tilla të veçanta të lidhjeve quhen “Lidhje speciale”. Ju do të fitoni tarifa referimi vetëm në lidhje me shitjet në një produkt Sekretet e Natyrës që ndodhin drejtpërdrejt përmes Lidhjeve Speciale; ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush në lidhje me ndonjë dështim nga ju ose dikush të cilit i referoheni duke përdorur Lidhje Speciale ose shtypni gabimisht Kodin tuaj të Filialit, përfshirë në masën që një dështim i tillë mund të rezultojë në ndonjë ulje të shumave që përndryshe do t’ju paguheshin sipas kësaj Marrëveshjeje.

Lidhjet e bashkëpunimit duhet të tregojnë faqen e produktit që promovohet.

Tarifat/komisionet e referimit dhe pagesa

Që një shitje e Produktit të ketë të drejtë të fitojë një tarifë referimi, klienti duhet të klikojë përmes një Lidhje Speciale nga faqja juaj, email ose komunikime të tjera në https://secretsofnatureltd.com/al dhe të përfundojë një porosi për një produkt gjatë atij sesioni.

Ne do të paguajmë komisione vetëm për lidhjet që gjurmohen dhe raportohen automatikisht nga sistemet tona. Ne nuk do të paguajmë komisione nëse dikush thotë se ka blerë ose dikush thotë se ka futur një kod referimi nëse nuk është gjurmuar nga sistemi ynë. Ne mund të paguajmë vetëm komisione për biznesin e krijuar përmes lidhjeve speciale të formatuara siç duhet, të cilat u gjurmuan automatikisht nga sistemet tona.

Ne ruajmë të drejtën të skualifikojmë komisionet e fituara përmes metodave të shitjes ose marketingut mashtruese, të paligjshme ose tepër agresive.

Pagesat fillojnë vetëm pasi të keni fituar më shumë se $ 20 në të ardhura nga filiali. Nëse llogaria juaj e filialit nuk e kalon kurrë pragun $ 20 , komisionet tuaja nuk do të realizohen ose paguhen. Ne jemi përgjegjës vetëm për pagesën e llogarive që kanë kaluar pragun $ 20 .