Kanceri … Trajtim ndryshe me Ekstraktin e Farave të Rrushit

Një grup i shkencëtarëve në Universitetin e Kentucky bëri një studim mbi ekstraktin e farave të rrushit. Ata gjetën se ekstrakti i farave të rrushit shkakton vdekjen e 76% e qelizave të leukemisë dhe kancerit brenda 24 orëve.

Kemioterapia duket më pak efektive në rastet e kancerit të avancuar. Ndërsa studimet e fundit kanë zbuluar të kundërtën për ekstraktin e farave të rrushit. Ky ekstrakT është më i shpejtë dhe vepron në mënyrë më efektive kur kanceri është më agresiv dhe ka prekur një zonë më të gjerë.
Ajo që është më e rëndësishme, ndyshe nga kemio, terapia me ekstraktin e farave të rrushit nuk jep efekte negative në organizëm.

Sekretet e Natyrës,
Shëndeti Juaj nën Përkëdhelinë e Natyrës…

© Ndalohet përdorimi ose kopjimi i këtij materiali