Farmaciste Msc. Eriona Xhaferaj

Farmacite Msc. Eriona Xhaferaj

 1. · Korrik 2017 nis trajnimet online në Insitutin anglez Online Parfum School për Natural Perfumery Masterclass dhe Creating Fragrance for Skincare Products.
 2. Qershor 2017 nis trajnimin online 2vjecar në Insitutin anglez Formula Botanica në “Diploma in Organic Haircare”
 3. Janar  Shkurt 2017 kryen me sukses kursin për Tajtimet Estetike 
  Fytyrës
  , pranë qendrës Tutte EsteticaTiranë. 
 4. Mars 2016- Mars 2017 kryhen specializimin online  Insitutinanglez Formula Botanica për
  “Organic Anti-Ageing Skincare”
 5. 2015 – 2016 kryhen specializimin online  Insitutin anglez Formula Botanica për “Advanced Diploma in Organic Scincare Science”
 6. Nentor 2011- Mars 2013 kryen studimet e Masterit  Nivelit  Dytë për specialitetin
  Farmaci Spitalore dhe Territoriale, organizuar nga Universiteti i Camerinos, Itali,
   bashkëpunim me Universitetin e TiranësDepartamenti i Farmacisëorganizuar nën kujdesin e SIFO-s (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera)Tetor 2012  kuadrin e Masteritkryen Praktikë Profesionale  Spitalin Pediatrik G. Salesi dhe Spitalin e Torrete-s  qytetin e Ankonës, Itali.  Mbron temën e Masterit mbiDëmet  Shkaktojnë Lëndët Sintetike Produktet Kozmetike. 
 7. Tetor 2012 pjesëmarrëse  Konferencën e XXXIII  SIFO-s e zhvilluar  Bari, Itali. 
 8.  Janar 2012 jep mbrojtjen e Provimit  Shtetit  profilin FARMACI, pranë insitucionit AKPku vlerësohet me 98 pikë nga 100  mundshmet. 
 9. 2006 – 2011 kryen studimet universitare dhe diplomohet me titullin Master Shkencor  Degën Farmaci,
  pranë Universitetit  TiranësFakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Farmacisë “Pirro Goda”, Tiranë.
 10. 2002 –2006 kryen arsimin e mesëm  Kolegjin Turk “Mehmet AkifTiranë.