Farmaci “Maris Farma”

Adresa 2:
Farmaci “Maris”
Rr. Gjin Bue Shpata, prane Urgjences Mjekesore
(Prane Bllokut)